Latest News
Saturday, 13 June 2009 , Posted by Faiz at 10:11


Bagaimana membuat menu horizontal atau butang navigasi seperti HOME, ABOUT US, PROFIL, CONTACT US dan lain-lain. Bagi mereka yang masih tidak ada idea apa itu butang navigasi, sila lihat contoh di bawah.
Sebelum membuat butang navigasi, kita perlu membuat persiapan daripada segi kata kunci-kata kunci yang akan digunakan. Sebagai contoh dalam tutorial ini, kata kunci-kata kunci yang akan digunakan ialah HOME, ABOUT US, SERVICE, PRODUCT, CONTACT US. Anda sudah bersedia untuk membuat tutorial ini? Ayuh kita mulakan.
1. Sila login ke blogger.com menggunakan ID anda
2. Klik Layout.
3. Klik Edit HTML.4. Klik di sini untuk langkah berikutnya.8. Klik SAVE TEMPLATE.
9. Cuba lihatkan hasilnya. Selamat mencuba dan jumpa lagi.

Currently have 0 comments:

Leave a Reply

Post a Comment