Latest News

Bagaimana untuk setting blog anda

Monday, 15 June 2009 , Posted by Faiz at 11:44

Untuk memastikan blog anda dikuasakan oleh google.com, sila setting blog anda seperti berikut.

1. Sila login ke blogger.com menggunakan ID anda.
2. Klik Setting diikuti Basic. Berikut adalah beberapa bahagian yang terdapat dalam menu Basic:
o Title : Tajuk blog anda. Contoh : My Blog For Your View.
o Description : Penerangan ringkas tentang blog anda. Contoh : Blog ini mengandungi beberapa siri tutorial berkaitan langkah-langkah membangunkan blog
o Add your blog to our listing : Pilih Yes, supaya setiap posting yang dihantar akan memasuki senarai Blogger.com.
o Show Quick Editing on your blog : Pilih Yes.
o Show Email post link : Sila pilih Yes, jika pilih No juga tidak mengapa.
o Show compose Mode for all your blog : Pilih Yes.
o Show transliteration button for your post : Pilih Yes jika anda mahukan kekunci di dalam blog diterjemahkan kepada bahasa hindi dan pilih No jika sebaliknya.
o Klik Save Settings.
o Tamat.

3. Klik Publishing untuk selaraskan menu paparan.
o Blog’Spot Address : Content with your blog address. Example : faiz.blogspot.com
o Send Pings : Pilih Yes.
o Klik Save Settings.
o Tamat

4. Klik Formatting untuk selaraskan menu format.
o Show : Pilih bilangan post yang hendak dipaparkan pada blog. Contoh : Show : 6 post, bilangan post yang akan dipaparkan pada blog anda adalah 6 sahaja. Sila pilih Post (jangan pilih days).
o Date header Format : Sila pilih format tarikh yang dikehendaki. Format tarikh ini akan dipaparkan pada bahagian bawah post.
o Archive Index Date Format : Sila pilih format archive yang dikehendaki.
o Timestamp Format : Sila pilih format masa yang dikehendaki.
o Time Zone : Pilih zon yang sepadan dengan tempat anda.
o Language : Pilih bahasa yang dikehendaki.
o Convert line break : Pilih Yes, jika pilih No juga tidak mengapa.
o Show Link Field : Pilih No, jika pilih Yes juga tidak mengapa.
o Enable Float aligment : Pilih Yes, jika pilih No juga tidak mengapa.
o Klik Save Settings.
o Tamat.

5. Klik Comment untuk selaraskan menu komen.
o Comments : Pilih Show.
o Who Comment? Pilih Anyone. Ini bermakna sesiapa sahaja boleh memberi komen pada post anda.
o Comments Default for Post : Pilih New post Have Comments.
o Back links : Pilih Show. Ini bermakna anda mengetahui jika ada pengunjung yang membaca post anda.
o Backlinks default for Posts : Pilih New post have Backlinks.
o Show comments in a popup window? : Pilih Yes. Ini bermakna jika pengunjung klik pada Comment link ia tidak akan menghilangkan paparan blog anda.
o Show word verification for comments? : Adalah lebih baik memilih Yes.
o Enable comment moderation? : Pilih No, jika pilih Yes tidak mengapa.
o Show profile images on comments? : Pilih Yes.
o Comment Notification Address : Content with your email address.
o Klik SAVE SETTINGS.
o Tamat.

6. Klik ARCHIVING untuk selaraskan menu archiving.
o Archive Frequency : Pilih monthly.
o Enable Post Pages? : Pilih Yes.
o Klik SAVE SETTINGS.
o Tamat.

7. Klik Site Feed.
o Publish Site Feed : Pilih Yes.
o Descriptions : Pilih Full.
o Article Footer : Jika anda mempunyai advertising code seperti Google Adsense, anda boleh masukkan kod tersebut di sini.
o Klik SAVE SETTINGS.
o Tamat.

Currently have 0 comments:

Leave a Reply

Post a Comment